Om oss…

Arigo Teknik AB startades 1989 med inriktning på material för hembyggen. Under 90-talet påbörjades 60-70 byggen varje år (majoriteten ultralätt) och behovet av rör och plåt (stål, aluminium), plywood, duk mm var stort och i stort sett inga inhemska leverantörer fanns. Försäljningsvolymen ökade snabbt och sortimentet breddades. Lagret fanns i en hangar på Barkarby flygfält.

Med tiden har marknaden förändrats, ytterst få nybyggen startas i Sverige i dag, endast 5-6 st per år. Tyngdpunkten har därför förflyttats till material för reparationer och underhåll samt förbrukningsmateriel (olja, filter, däck, batterier etc). En stor del i dag är även avionik och flyginstrument. Numera är kundkretsen förutom privatpersoner, flygklubbar, flygverkstäder och industri med anknytning till flygteknik.

Förutom ovan nämnda kundkategorier har vi i dag privatpersoner och företag som bygger och restaurerar bilar, motorcyklar, skoter, dragster etc liksom annan industri som behöver den materialkvalité som används inom flygindustrin.

Då Barkarby flygfält stängdes 2005 flyttades verksamheten till en gård, Håtuna, belägen mellan Bro och Sigtuna norr om Stockholm. 2019 flyttades verksamheten inom gården till större lokaler. Invid lagret finns ett flygstråk som kan användas vid besök.

Lagret innehåller i dag ca. 7 000 olika artiklar. Vi har regelbundna leveranser från ledande företag i USA och kan därför tillhandahålla icke lagerförda produkter med kort leveranstid.