Dukning och dukmålning - Poly-Fiber metoden

En snabbguide:

  • Limma fast duken med Poly-Tak duklim.
  • Sträck duken med kalibrerat strykjärn
  • Spruta ett lager med Poly-Brush
  • Sy spryglarna, sätt på kantband, montera dräneringsringar och ringar för inspektionsluckor
  • Spruta på två ytterligare lager med Poly-Brush
  • Spruta på tre dubbla lager (två sprutningar vinkelrätt mot varandra, tre gånger) med Poly-Spray med UV-skydd
  • Spruta två topplager, Poly-Tone eller Aero-Thane (polyuretanlack).

Ovanstående 8 lager ger ett färdigt skydd som endast väger ca 20 kg för normalstora flygplan. Ultralätta flygplan kan klara sig med en förenklad variant som kan ge halva vikten, dock på bekostnad av kvalitén.

Produkter

Arbetsmoment Produkter
Duklim Poly-Tak
ev MEK - Reducer (för att tvätta bort limstänk)
Första lager Poly-Brush - Rödfärgat, ~14 m2/gal
Andra lager Poly-Spray ~18 m2/gal
R65-75 / R8500 - Reducer (blandas 4:1)
ev BR-8600 - Blush Retarder
Slutlager
Alternativ 1
"Poly-Tone"
C-2210 - Paint Cleaning Solvent (före sprutning)
Poly-Tone - Färg med kulör enligt färgkarta, ~18 m2/gal
R65-75 / R8500 - Reducer (blandas 4:1)
ev BR-8600 - Blush Retarder
Flattener - Matteringsmedel (vid behov)
Förnyelsebehandling RJ-1200 - Rejuvenator
Slutlager
Alternativ 2
""Aero-Thane"
C-2210 - Paint Surface Cleaner (före sprutning)
Aero-Thane - Färglager med kulör enl färgkarta
U-865 - Catalyst (blandas 1:3, 1 qt till ¾ gal)
UE-820 - Reducer (25% tillsats)
alt UR-826 - Urethane Retarder
Flattener - Matteringsmedel (vid behov)