Dukning och dukmålning - Ceconite/Randolph metoden

Nedan följer en snabbguide. Den är endast avsedd som information vilka produkter som används. För att utföra dukningsarbete skall den fullständiga manualen följas!

OBS! Många av produkterna innehåller MEK. Om man får detta på händerna tränger det igenom huden och ansamlas i kroppen. Smörj därför alltid in händerna med ett skyddande preparat innan du arbetar med dessa produkter, det finns många olika fabrikat på marknaden.

 • Limma duken med Ceconite New Super Seam duklim. Limmet skall användas outspätt. Om limmet blir trögflytande, förtunna med MEK. Limmet får inte spädas med nitratförtunning då det har en annan bas! Observera att limmet torkar snabbt och kan ej lösas upp. Stryk därför endast ut lite lim i taget innan duken appliceras. Sträck duken med kalibrerat strykjärn.
 • Spruta ett lager med nitratdope G-6302 Rand-O-Proof . Inget lim skall tillsättas denna dope, det försämrar dopen! Dopen är ljust grönfärgad för att man lättare skall se vart den lagts på. För flygplan där man inte vill se den gröna färgen (öppna flygplan, replika-byggen) finns en ofärgad variant E-4964. Nitratdope förtunnas med nitratförtunning 286.
 • Om duken är bomulls- eller linneduk, använd i stället butyratedope 9701. Nitratdope skall ej användas på dessa typer av duk! Förtunnas med butyrateförtunning 9703.
 • Sy spryglarna, sätt på kantband, montera dräneringsringar och ringar för inspektions-luckor. Kantband kan vara tillverkade av Ceconite 102 eller Ceconite Light. Kantband av bomull får ej användas. Bomull har väsentligt kortare livslängd än polyester.
 • Spruta på två ytterligare lager med G-6302 Rand-O-Proof alt E-4964.
 • Spruta på tre till ca tio lager med icke sträckande butyratedope W-8350. Antalet lager beror på vilket slutresultat man vill ha. Vid få lager framträder dukstrukturen tydligt. Fler lager ger en mycket slät yta som är lätt att hålla ren.
 • Spruta två lager med butyratedope med UV-skydd G-6303 Rand-O-Fill. Denna dope är färdigblandad med aluminiumpasta, ingen risk att det blir för mycket aluminium-pulver vilket kan äventyra vidhäftningen. Även denna dope förtunnas med butyrate-förtunning 9703.
 • För att få dopen att ”flyta ut” bättre, få den färgade dopen att få mera ”djup” samt att göra det möjligt att utföra dukningsarbete vid fukt i luften, kan Y-9910 Universal Retarder tillsättas nitrat- och butyratedopen (ersätter motsvarande mängd förtunning).
 • Spruta minst två topplager med färgad butyratedope. Butyratedopen förtunnas med butyrateförtunning 9703. För att få bättre lyster för röd dope rekommenderas att ett lager vit dope spurtas före den röda kulören.
 • Om man vill ha en blank yta på den färdiga målningen kan man använda Ranthane polyuretanlack i stället för färgad dope. Nackdelen med denna variant är det är mycket svårt att reparera vid dukskador.
 • Gammal och sprucken dope kan föryngras genom att tre lager J-3000 Rejuvenator sprutas på färgad dope. Ny slutbehandling med färgad dope.

Produkter

Arbetsmoment Produkter
Duklim Ceconite New Super Seam Cement
ev MEK - Reducer (för att tvätta bort limstänk)
Första lager G-3630 Rand-O-Proof - Nitratdope, icke sträckande
alt E-4964 - Nitratdope, icke-sträckande, ofärgad
alt 210 - Nitratdope, sträckande
286 - Nitratförtunning (ca 50% blandning)
Andra lager W-8350 - Butyratedope, icke sträckande
alt A-1690 - Butyratedope, icke sträckande, ofärgad
alt 9701 - Butyratedope, sträckande (för bomull, linne)
G-6303 - Rand-O-Fill, butyratedope med UV-skydd (silver)
9703 - Förtunning (ca 50%)
Slutlager
Alternativ 1
"Färgad butyratedope"
Färgad butyratedope enl färgkarta
9703 - Butyrateförtunning (ca 50%)
Flattener - Matteringsmedel (vid behov)
Förnyelsebehandling J-3000 - Rejuvenator
Slutlager
Alternativ 2
""Aero-Thane"
C-2210 - Paint Surface Cleaner (före sprutning)
Aero-Thane - Färglager med kulör enl färgkarta
U-865 - Catalyst (blandas 1:3, 1 qt till ¾ gal)
UE-820 - Reducer (25% tillsats)
alt UR-826 - Urethane Retarder
Flattener - Matteringsmedel (vid behov)