Underhåll - Olja och smörjmedel

Vi säljer Aero Shells olja och produkter för smörjning.

Motorolja

Det finns ett flertal olicka sorters olja. Skillnaden mellan dessa är:

  • Ren mineralolja är benämnd 80 eller 100 och har inga tillsatser. Dessa typer används normalt vid inkörning av en ny motor.
  • Olja med bokstaven W innehåller polymertillsatser för att förhindra askbeläggning i cylindrarna.
  • Oljor med beteckningen följd av + innehåller tillsatser för att minska förslitning. När dessa oljor används behövs ingen extra tillsats (t.ex. LW-16702).
  • Numret på oljan bestämmer vid vilken temperatur oljan kan användas.

Det finns även ett flertal specialoljor:

  • Semisyntetisk olja såsom W15W50 kan användas i motorer installerade i allmänflygplan som används i normal omfattning. Det är en askfri multigrade olja, en blandning av mineralolja och kolväten som även innehåller tillsatser för minskad korrosion och förslitning. Oljan kan användas året runt.
  • För tvåtaktsmotorer såsom Rotax används specialolja ADVANCE VSX2.
  • För fyrtaktsmotorer såsom Rotax 912/914 används specialoljan Plus 4.
Olja Utomhus temp Motsvarande SAE
80, W80 -17 till -21oC 40
100, W100 +16 till +32oC 50
W120 Över +26oC 60

Vi lagerför följande förpackningar:

Olja
Förpackning
1 qt
(0.95 l)
6 x 1 qt
5 gallon
(19 l)
AeroShell 80
X
X
 
AeroShell W80
X
 
X
AeroShell W80+
X
X
 
AeroShell 100
X
 
X
AeroShell W100+
X
X
 
AeroShell W120     Ej lagervara
AeroShell W15W50+
X
X
 
AeroShell Sport Plus 4
X (1 liter)
   
AeroShell ADVANCE VSX2
X (1 liter)
   

Konserveringsolja

Shell Fluid 2F – Dunk 4 liter

Hydraulolja (bromsolja)

Hydraulolja (bromsolja) enligt MIL-H-5656H.

Shell Fluid 41 – Burk 1 liter, Dunk 4 liter

Fett

Vi lagerför följande typer (patron 400 g):

Fett Typ Användningsområde
AeroShell Grease 5 MIL-G-3545C Mineral, arbetstemperatur -23 till +177 oC.
Används till hjullager och motordelar som roterar med hög hastighet.
AeroShell Grease 6 MIL-PRF-24139A Mineral, arbetstemperatur -40 till +121oC.
Fett för allmänt bruk, t.ex. glid och kullager.
AeroShell Grease 22 MIL-PRF-81322G Syntetiskt, arbetstemperatur -65 till +240oC.
Allsidig användning.
(Innehåller syntetiska kolväten som kan påverka tätningsmaterial)

Nyhet!

NYCO GN 3058 är ett litiumbaserat fett enligt AMS-3058 (vitt). Används för i första hand hjullager, propellrar och andra högbelastade lager. Motståndskraftigt mot saltvatten. Användningstemperatur -54 till +175oC.