Vårt lager

Vi finns på Håtunaholms gård, ca 30 km norr om Stockholm (se nedan). Lagret är ca 300 m2 där vi har nästan allt som behövs för tillverkning, reparation, underhåll och drift av luftfartyg.

Adress: Kung Birgers väg 1, 197 92 BRO

GPS-kordinater: 59.628392N 17.616684E

Hur hittar man hit?

Färdväg med bil, E18

Använd avfart 148 från E18.
Kör väg 269 mot Sigtuna.
Efter 10 km, sväng höger in på Håtuna Kyrkväg (använd den andra avfarten).

Vid kyrkan, sväng vänster mot Håtunaholm. Åk vägen över fälten, vid gården, sväng höger mot den gula huvudbyggnaden och därefter håll svagt vänster i riktning mot röda byggnader.

Vi finns i den ladan mitt emot värmecentralen.

Färdväg med bil, E4

Använd avfart 180 från E4 (vid Arlanda stad). Kör väg 263 mot Sigtuna.
Efter 11.7 km, sväng höger i rondellen (väg 263).
Efter 3.9 km, sväng vänster mot Skokloster (väg 263).
Efter 6.3 km, sväng vänster mot Bro på väg 269.
Efter 600 m, sväng vänster in på Håtuna Kyrkväg.

Vid kyrkan, sväng vänster mot Håtunaholm. Åk vägen över fälten, vid gården, sväng höger mot den gula huvudbyggnaden och därefter håll svagt vänster i riktning mot röda byggnader.

Vi finns i den ladan mitt emot värmecentralen.

Landa på stråket - OBS! PPR

Invid vårt lager finns ett flygstråk ca 550 m långt. Banriktning 12/30.
OBS! Stråket lutar kraftigt på mitten, undvik att landa i nedförsbacke.
Stråket lämpar sig endast för piloter i god flygtrim!