Metall - Information - Aluminium

Vid konstruktion av flygplan används flera olika sorter av aluminium. De vanligaste presenteras nedan.

Aluminium 2024

Aluminium 2024 benämns även duralaluminium och är legerad med koppar vilket gör att legeringen kan härdas (åldras). Kopparn medför dock att korrosionsbeständigheten är låg och legeringen kan inte svetsas annat än i punkter. Legeringen måste skyddas mot korrosion med primer. Plåtar plätteras vanligtvis med ett tunt lager ren aluminium som korrosionsskydd. En plåt plätterad med aluminium är märkt med texten ALCLAD. Normen för denna legering är QQ-A-250/5. Denna legering används för detaljer utsatta för stora belastningar, t.ex. skalplåtar, beslag och fästen.

info2024B_SW
info2024A_SW
Aluminium 6061

Aluminium 6061 benämns även pantal och är i motsats till 2024 relativt korrosionsbeständig och kan svetsas men har annorlunda och sämre hållfasthetsegenskaper. Denna legering kan även eloxeras. Normen för denna legering är QQ-A-250/11. Legeringen används oftast till detaljer som inte behöver så god hållfasthet samt delar som behöver svetsas, t.ex. bränsletankar och kåpor.

info6061A_SW
info6061B_SW
Aluminium 7075

Aluminium 7075 är den starkaste aluminium legeringen. Legeringen är värmehärdbar och formbar och används till bärande struktur där hög hållfasthet erfordras. Korrosionsbeständigheten är dålig varför legeringen oftast är plätterad med 99% ren aluminium och 1% zink.

info7075B_SW
Aluminium 5052

Aluminium 5052 är mjuk och har inte särskilt hög hållfasthet. Legeringen används främst för rör då legeringen är bättre än någon annan legering med avseende på utmattning. Legeringen är en icke värmehärdbar, formbar legering. Används främst till bränslerör, instrumentrör etc.

info5052A_SW

För aluminium är det även viktigt att känna till materialets tillstånd. Detta anges med en tilläggsbeteckning efter legeringen. Tillstånd 0 är mycket mjuk vilket gör att den är formbar men måste värmebehandlas för att bli hård.

De vanligaste amerikanska beteckningarna är:

0obehandlad
T3upplösningsbehandlad + kallåldrad + kallvalsning
T351som T3 fast valsad till spänningslöst tillstånd
T4upplösningsbehandlad + kallåldrad
T5kallåldrad (utan upplösningsbehandling)
T6upplösningsbehandlad + varmåldrad

Aluminium har en vikt på 2.7 – 2.8 kg/dm3.