Dukning och dukmålning

Vi marknadför produkter för alla dukningsbehov från ledande tillverkare i USA. Nedan ges en allmän information om vårt produktsortiment, närmare beskrivning av produkterna och användarbeskrivning framgår under resp produktnamn.

Många är tveksamma inför dukningsarbete, rykten om hur svårt det är florerar allmänt. Likaså finns det många som har egna varianter på hur arbetet skall utföras. Att utföra dukning och målning är inte svårare än många andra arbeten vid bygge och underhåll av flygmateriel. Det gäller som alltid att följa levernatörens anvisningar! Liksom för alla hantverk behövs träning innan slutresultatet blir perfekt!

Vilken metod och vilka produkter ska jag välja?

För normalklassade luftfartyg skall ett system som har STC-godkännande från den amerikanska luftfartsmyndigheten FAA användas.

  • Ceconite/Randolph metoden (STC SA4503NM)
  • Poly-Fiber (Stits) metoden (STC SA1008WE)

Några kännetecken för båda metoderna:

  • Mycket god vidhäftning mot duken.
  • Enkelt att reparera duk skador
  • Kan förnyelsebehandlas om ytskiktet börjar spricka efter många års användning
  • 50 olika kulörer att välja på för toppskiktet.

För dessa metoder finns detaljerade beskrivningar samt CD-skivor som i detalj beskriver förfarandet.

Om någon annan metod/produkt avses användas skall tillstånd från ansvarig tillsynsmyndighet (i Sverige Transportstyrelsen) inhämtas innan arbetet påbörjas.

För Experimentklassade luftfartyg skall den metod som rekommenderas av konstruktören-/byggsatstillverkaren eller, vid restaurering, den ursprungliga tillverkaren användas. Om det inte finns någon rekommendation är det upp till den som skall utföra arbetet att kontrollera med den som har tillsynsansvaret (i Sverige EAA resp KSAK, Segelflygförbundet) vilken metod som är lämplig. Att använda en metod-/produkter som har STC-godkännande är alltid det säkraste alternativet!

Oberoende vilken metod som används skall leverantörens anvisningar följas fullt ut. Att kombinera olika metoder kan ge ett misslyckat slutresultat. Med all respekt för den som har år av erfarenheter är det viktigt att inse att produkter som fanns tidigare kanske hade andra egenskaper och kunde kombineras på andra sätt. Än en gång; följ leverantörens anvisningar och du har den största garantin för att du får det bästa möjliga resultatet!

Att använda bil- eller båtlack som toppskikt rekommenderas ej då denna typ av lack är avsedd för applicering på andra typer av underlag och användas i en annan miljö. Det kan se bra ut de första åren men färgen blir snabbt hård och spricker. Denna färgtyp är oftast omöjlig att reparera, omdukning är enda metod!

Följ alla säkerhetsanvisningar! Det gäller både vad som sägs för att skydda din hälsa som varningar betr brand-/explosionsrisk mm.

Innan du påbörjar arbetet, kontrollera att innehållet i de burkar du har verkligen är vad du skall ha. Kontrollera att kulören på färger är rätt! Läs på burkarna hur produkterna skall användas!

Ceconite/Randolph metoden

Den traditionella målningsmetoden som, om dock i förbättrad form, använts sedan 1930-talet. Metoden avser i dag Ceconite/PolyFiber polyesterduk som behandlas med CELLULOSA-baserad dope och som läggs på i många lager. Topplager är färgad dope eller en speciell tvåkomponentlack. Ett 50-tal standardkulörer kan erhållas.

Metoden med färgad dope ger en ”sammets”-yta med djup som är kännetecknande för äldre traditionella målningsmetoder fån 30- och 40-talet. Det naturliga valet vid restaurering av ett äldre flygplan eller ett replikabygge. Även lämplig vid ytbehandling av bomull.

För detaljerad information, använd ”CECONITE PROCEDURE MANUAL 101”.

Poly-Fiber (Stits) metoden

En nyare metod som avser ett komplett system med VINYL-baserade produkter. Duken är polyesterduk som behandlas med ”Poly-Fiber”-produkter. 30 års användning har visat metodens pålitlighet. Den slutliga ytan blir blank. Toppskikt utförs med Poly-Tone (vinylbaserat) eller Aero-Thane (polyuretanlack).

Jämfört med ovanstående Randolph/Ceconite-metoden behöver endast åtta lager läggas på vilket ger ett lättare skikt. Produkterna är inte heller så känsliga för temperatur och fukt vid applicering.

För detaljerad användarinformation, använd ”How To Cover An Aircraft Procedure Manual No.1”. Det finns även CD-skiva med metodbeskrivning (endast på engelska).