Produkter för behandling av trä

Målning

Arbetsmoment Produkter
Förbehandling
Trä
C-2210 - Paint Surface Cleaner (före sprutning)
UV-550 - Urethane Varnish
U-865 - Catalyst (blandas 1:2)
Toluene - Förtunning (25% för första lagret)
Förbehandling
Inuti vingar
C-2210 - Paint Surface Cleaner (tvättning, vid behov)
EV-400 - Epoxy Varnish
EV-410 - Catalyst (blandas 1:2)
E-500 - Epoxy Reducer (blandas 1:2 eller 1:4)