Avionik - Intercom

Vi säljer intercom från alla ledande tillverkare. På denna sida presenterar vi ett urval av de intercom vi normalt har i lager. Är du intresserad av någon annan model eller något annat fabrikat? Ring oss!

Tänk på att intercom för fast montage kräver viss kunskap i lödning.

PS Engineering PM1000II

En mycket bra och flexibel intercom med många möjligheter. Direkt anslutning av upp till fyra headset.

Levereras med alla kontaktdon (även för headset) samt bruksanvisning.

Datablad – PS Engineering PM1000II

 • Piloten har egen volymkontroll och brusspärr medan copilot och passagerare delar.
 • Med en omkopplare kan piloten isoleras från copilot och passagerare. Piloten är då kopplad till radion medan copilot och passagerare är ihopkopplade med intercom och extern ljudkälla.
 • Möjlighet att koppla in extern ljudkälla (typ musik, ger monoljud)
 • Då radion aktiveras eller då intercomen aktiveras så tonas musiken ner.
 • Om spänningen till intercom skulle brytas kommer pilotens headset att vara kopplade direkt till radion.
 • Piloten och copilot har var sin sändarknapp. Då någon av dessa aktiveras är det bara ett headset som är aktivt.
 • En extra modul möjliggör inspelning av radiotrafik. Med ett tryck på n knapp repeteras senaste radiotrafiken. Upp till 16 meddelanden eller upp till 1 minut kan lagras.
 • Det finns möjlighet att ansluta expansionsenheter till denna intercom för upp till 8 personer.
 • Det finns möjlighet att modifiera denna enhet då den används i miljöer med mycket brus.
 • Spänningsmatning 12-28 Volt, max 250 mA.
 • Storlek: 32x76x140 mm
 • Vikt: 340 gram

PS Engineering PM1200

Denna intercom är speciellt utvecklad för bullrig miljö.

Levereras med alla kontaktdon (även för headset) samt bruksanvisning.

Datablad – PS Engineering PM1200

 • Anslutning av två headset (expanderbar med expansionsenheter).
 • IntelliVOX (automatisk brusspärr) tillsammans med AMP (Active Microphone Processor) ger en bra röststyrning av intercom.
 • Om miljön är extremt bullrig finns möjlighet att använda knappstyrd (PTT) intercom.
 • Piloten och copilot har separata volymkontroller.
 • Med en omkopplare kan piloten isoleras från copilot och passagerare. Piloten är då kopplad till radion medan copilot och passagerare är ihopkopplade med intercom och extern ljudkälla.
 • Möjlighet att koppla in extern ljudkälla (typ musik, ger monoljud)
 • Då radion aktiveras eller då intercomen aktiveras så tonas musiken ner.
 • Om spänningen till intercom skulle brytas kommer pilotens headset att vara kopplade direkt till radion.
 • Piloten och copilot har var sin sändarknapp. Då någon av dessa aktiveras är det bara ett headset som är aktivt.
 • Spänningsmatning 12-28 Volt, max 200 mA.
 • Storlek: 32x76x147 mm
 • Vikt: 342 gram

PS Engineering PM500EX

Lågpris intercom för inbyggnad. Denna intercom erbjuder alla grundfunktioner i ett litet format. Upp till fyra headset kan anslutas.

Levereras med kontakter (för anslutning av intercom) och bruksanvisning. Kontaktdon för headset köps separat.

Datablad – PS Engineering PM500EX

 • Individuella utgångar för pilot, copilot och passagerare
 • Röststyrd brusspärr öppnar inte intercom förrän någon talar
 • Om intercomen skulle gå sönder eller späningen försvinner är pilotens headset kopplat direkt till radion
 • Extern ljudkälla, typ musik, kan anslutas (ger endast monoljud)
 • Vid radiotrafik eller aktivering av intercom tystnar den externa ljudkällan
 • Möjlighet att isolera piloten, vilket ger direkt koppling till radion medan copilot och passagerare har intercom och extern ljudkälla
 • Möjlighet att sända i radio för pilot och copilot (det är bara den som sänder som hörs i radion)
 • Spänningsmatning 12-28 Volt, max 70 mA.
 • Storlek: 23x66x123 mm
 • Vikt: 241 gram

Trig TMA44/TMA45

Audio panel med inbyggd intercom.

Anslutning för 2 radio, 2 NAV, DME och ADF. Inbyggd marker beacon

Levereras med kontaktdon och bruksanvisning.

Datablad – Trig TMA44/TMA45

 • Intercom för 2-4 (TMA44) eller 2-6 (TMA45) platser
 • Mono (TMA44) och stereo (TMA45) ljud.
 • Anslutning för 2 COM, 2 NAV, ADF, DME, Aux
 • Möjlighet att koppla in extern ljudkällor (typ audio varningar)
 • Marker beacon
 • Anslutning av musik (med dämpning av ljudet vid radio trafik eller intercom funktion används)
 • Digital signalbehandling för brusundertryckning (bara TMA45).
 • Bluetooth för musik och koppling till mobiltelefon (bara TMA45)
 • Späningsmatning 11-33Volt
 • Storlek: 159 x 33 x 197 mm
 • Vikt: 600 gram
 • 2 års garanti

PS Engineering PMA4000

Enkel kompakt audiopanel och intercom för upp till fyra platser. Upp till två radio och navigationsmottagare kan anslutas. Möjlighet att ansluta hötalare. Intercom använder IntelliVox, vilket är en inteligent brusspärr som inte kräver manuell inställning.

Levereras med kontaktdon och bruksanvisning.

Datablad – PS Engineering PMA4000

 • Individuell volymkontroll för pilot och copilot
 • Med en omkopplare kan piloten isoleras från copilot och passagerare. Piloten är då kopplad till radion medan copilot och passagerare är ihopkopplade med intercom och extern ljudkälla.
 • Två radio och två navigationsmottagare kan kopplas in. Dessutom kan upp till fyra extra ljudkällor anslutas som inte kan stängas av. Dessa ingångar kan användas för larm mm från t.ex. GPS-mottagare eller andra instrument.
 • Möjlighet att koppla in extern ljudkälla (typ musik, ger monoljud)
 • Då radion aktiveras eller då intercomen aktiveras så tonas musiken ner.
 • Om spänningen till intercom skulle brytas kommer pilotens headset att vara kopplade direkt till radion.
 • Copilot’s volymkontroll kan monteras på annan plats.
 • Piloten och copilot har var sin sändarknapp. Då någon av dessa aktiveras är det bara ett headset som är aktivt.
 • En extra modul möjliggör inspelning av radiotrafik. Med ett tryck på n knapp repeteras senaste radiotrafiken. Upp till 16 meddelanden eller upp till 1 minut kan lagras.
 • Späningsmatning 12-28Volt, max 250 mA.
 • Fyrkantig eller rund front.
 • Storlek: 45x61x165 mm
 • Vikt: 425 gram

PS Engineering Aerocom III

Portabel intercom för två headset. Denna intercom har en IntelliVox, vilken är en processorkontrollerad brusspärr. Då denna dekterar en röst öppnas brusspärren direkt. Det behövs således ingen extern inställning.

Levereras med bruksanvisning.

Datablad – PS Engineering Aerocom III

 • Anslutning av två headset
 • Anslutning till radio via två standard kontakter
 • Möjlighet till inkoppling av PTT (för att kunna sända) för respektive headset
 • Individuella ingångar för respektive headset möjliggör att headset från olika tillverkare används
 • Möjlighet att ansluta extern ljudkälla (typ musik), vilket ger stereo ljud (under förutsättning att headsetet är anpassat för detta)
 • Den externa ljudkällan tystas automatiskt vid radiotrafik eller då intercom aktiveras
 • Möjlighet att expandera till 4 platser med hjälp av expansionsenhet
 • Intern spänningsmatning med 9 Volt batteri, vilket räcker ca 10 timmar
 • Extern spänningsmatning med 12 eller 24 Volt
 • Storlek: 111x82x38 mm
 • Vikt: 285 gram

PS Engineering "The MUSE"

Lyssna på musik när du flyger utan att göra ingrepp i flygplanet? The Muse ansluts mellan intercom/radio och headset samt till valfri ljudkälla såsom Walkman, Discman etc. Vid radiotrafik eller samtal med medpassagerare (via intercom) så tonas musiken ned. Spänningsförsörjs med ett 9 Volt batteri.

 • Späningsmatning med ett internt 9 Volt batteri.
 • Stereo (förutsatt att headsetet stödjer det)